Make your own free website on Tripod.com

De wet en naaktwandelen

Artikel 430a, Wetboek van Strafrecht:

Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats ongekleed bevindt, op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 239:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
openbare schennis van de eerbaarheid;
schennis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is.

Wat betreft de geldboetes wordt als richtlijn gegeven:
Eerste categorie: tot EUR 225,-
Vierde categorie: tot EUR 11.250,-

Toelichting:
In principe komt het dus hierop neer dat men overal bloot mag recreŽren, zolang de gekozen lokatie niet direct voor Jan en Alleman toegankelijk dan wel zichtbaar is (je eigen achtertuin, een afgelegen plek in het bos of aan het water, etc.). Ben je niet alleen, zorg er dan voordat andere aanwezigen zich niet in hun eerbaarheid aangetast voelen.

In de praktijk zal de politie niet snel tot actie overgaan. Voor wat betreft de achtertuin: als die door de buren min of meer vrij bekeken kan worden kan een goed gesprek vooraf helpen...

Bron: http://home.wxs.nl/~eeltjevr/naturisme/faq.htm

Let op: Bovenstaande informatie kan gedateerd zijn!